Wat wij doen

Bij Rauwerda Advocaten richten wij ons uitlsuitend op zaken op het gebied van het familierecht, jeugdrecht en (jeugd)strafrecht.

FAMILIERECHT

Van een echtscheidingsverzoek tot het opstellen van een ouderschapsplan, convenant of alimentatieberekening; uw familierechtszaak is bij ons in goede handen. Bij onderstaande zaken mag u rekenen op onze ervaren hulp.

 • Verzoek tot echtscheiding
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ontbinding samenlevingsovereenkomst
 • Verdeling huwelijksgemeenschap
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Zorg- en contactregelingen
 • Gezagkwesties
 • Erkenning- en afstammingskwesties
 • Mediation

JEUGDRECHT

Een juridisch besluit tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van uw kind heeft grote impact op uw gezinsleven. Wij ondersteunen u tijdens iedere stap en weten als geen ander welke emoties hierbij komen kijken. Zoekt u een advocaat of bijzonder curator? Dan bent u bij ons aan het goede adres.
Bij het jeugdrecht kunt u onder andere denken aan procedures met betrekking tot:

 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing
 • Verzoek tot wijziging gecertificeerde instelling (GI)
 • Adoptie
 • Verzoek tot wijziging voogdij
 • Vervallen verklaren aanwijzing GI
 • Bijzonder curator zaken

STRAFRECHT

Een dagvaarding van de (politie)rechter of juridische ondersteuning tijdens een verhoor bij de politie, een zitting bij de rechtbank of het Openbaar Ministerie; bij Rauwerda Advocaten zijn we gespecialiseerd in (jeugd)strafrecht. Naast een luisterend oor bieden wij bovenal professionele juridische ondersteuning bij onder meer de navolgende procedures:

 • Strafbeschikking bij het Openbaar Ministerie
 • Dagvaarding politierechter
 • Klaagschrift invordering rijbewijs
 • Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf
 • Ondersteuning tijdens het verhoor bij de politie
 • Ondersteuning tijdens een zitting bij het OM of de (kinder)rechter
 • Verzoek schadevergoeding